Wiersze

Temat: Umowa o prace, umowa zlecenie, renta rodzinna + student.
  Osoba uprawniona do renty rodzinnej, która podjęła działalność zarobkową, powinna niezwłocznie powiadomić właściwą placówkę ZUS o tym fakcie oraz o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągać. Nie musi przy tym podawać konkretnej jego wysokości, ale dokonać ogólnego stwierdzenia, czy będzie on przekraczał jeden z progów zarobkowych (70 lub 130% przeciętnego wynagrodzenia). W tym celu powinna wypełnić druk ZUS Rw-73 Oświadczenie emeryta - rencisty...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=47853