Wiersze

Temat: Ustalanie daty podpisu
ZUS ZLA druk zwolnienia lekarskiego - podstawowe dane i zasady wystawiania i wypełniania. Druk ZUS ZLA jest to podstawowe zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zwyczajowo ciągle używa się nazwy druk L4 Czyżol, aby nie iść do pracy musisz mieć na druku pole 12 oznaczone jako musi...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=4020Temat: Wsparcie dla Zuzi, Kasi i Asłana!
Mirka napisał/a: dodatkowo: - zasiłek opiekuńczy ( wypłaca ZUS), max nie dłużej niż 60 dni w roku na chore dziecko do 8 lat. na czym to polega? Już pisałam do mojej księgowej, ale nie wiem, kiedy odpisze, a mi sie 4 kończy urlop macierzyński to jest to tak zwane zwolnienie na dziecko, gdy ty jesteś chora dostajesz zasiłek chorobowy, gdy dziecko lub inny członek rodziny na opiekę nad którym birzesz zwolnienie OPiekzuńczy. TYLKO JEDEN RODZIC NAA raz może (Miron pomaga mi pisać)
Źródło: wegetarianizm.pl/viewtopic.php?t=2350


Temat: zwolnienie chorobowe na dziecko
Mam kłopot-na poczaku marca byłam 4 dni na zwolnieniu na Tosię, która miała zap.oskrzeli. W między czasei dostałam z pracy wniosek o zasiłek chorobowy do ZUS za te dni. Na wniosku ... informacja, że nie dotyczy to dziecka do lat dwóch. dzisiaj dostałam informację, ze wg pań z zusu nie przysługuje mi opieka na dziecko, bo w domu jest mąż. jestem wsciekła-wogóle nie ... co oczywiście zus ma w nosie. czy ktoś mógłby mi napisac, co teraz?rzecz już się zadziała, w pracy mnie nie było. mam w głębokim poważaniu ich pieniądze, natomiast co z -nieusprawiedliwioną ... akurat przypadku mam poczucie krzywdy edit: i co z tym zapisem-ze strony zusu: Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=70121


Temat: Czy ojciec może wziąć zwolnienie na dziecko?
Zwolnienie może dać ktokolwiek. Może wziąć jak najbardziej. U nas mąż bierze gdy jestem chora (mocno) i reszta też, przy rota wirusie (4 rzygająco-srających dzieciaków) brał zwolnienie. O dziwo jego nie ... tytułu poprzedniego ubezpieczenia: — z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do 14 lat za . . . . . . . . . . . . . dni, — z tytułu opieki nad chorymi dziećmi w wieku powyżej 14 lat lub chorym członkiem rodziny za . . . . dni, . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . (nazwa i adres płatnika składek) ZUS Z-15" itd. u mnie w robocie tego pilnują i tak łatwo by nie było z tym zwolnieniem dla męza, jak ja jestem na macierzyńskim bo w mysl prawa jak jestes na macierzynskim mozesz zapewnic dziecku opieke w mysl prawa rowniez na czas pobytu w szpitalu nie przysługuje Ci zwolnienie bo dziecko ma zapewniona o opieke popaprane jest to ja wiem, w praktyce czesto gesto rodzice, jak sa z diecmi w szpitalu zwyczajnie biora urlopy, załatwiaja...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=54619


Temat: Czy ojciec może wziąć zwolnienie na dziecko?
A więc tak: samo L-4 z tyt opieki nad chorym dzieckiem nie wystarczy do każdego L-4 MUSI być dołączone oświadczenie ZUS Z- 15 ( to co cydorka zacytowała) I na zasadzie tego oświadczenia jest podejmowana decyzja czy nalezy wypłacić zasiłek czy nie. Wszystko zalezy co jest wypełnione w tych okienkach. Plombiuszu jesli zakład pracy jest UPRAWNIONY do wypłaty zasiłków ZUS to to oświadczenie jest dla zakładu, to zakład pracy podejmuej decyzję czy WYPŁACIĆ czy NIE i tu zakład pracy MUSI I POWINIEN sie rzucać - bo w razie kontroli ZUS jesli na oswiadczeniu Z-15 będzie widniało oświadczenie, ze drugi rodzic jest niepracujacy, a zakład wypłaci zasiłek, To ZUS zarząda zwrotu tego zasiłku. Więc to nie jest widzimisie zakładu lecz takie sa przepisy, tak mówi ustawa zasiłkowa i już. Ustawa mówi jasno : Prawo do zasiłku opiekuńczego nie przysługuje, gdy poza pracownikiem są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Natomiast jesli jest to zwolnienie nad dzieckiem chorym, które nie ma 2 lat , to czy sa inni domownicy, ktorzy moga zapewnić opiekę - to przepisy się tu inne stosuje. Gdyż ustawa mówi, ze prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje nawet wówczas, gdy w gospodarstwie domowym pozostają inne osoby mogące zapewnić opiekę choremu dziecku - dotyczy opieki nad chorym dzieckiem do 2 lat !. Natomiast ustawa mówi, że za członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę nie uważa się: - osoby całkowicie niezdolnej do pracy, - osoby chorej, ... chora i mąż będzie miał opiekę nad dzieckiem chorym to to oprócz L-4, oświadzcenia ZUS Z-15 powinien ojcec dołączyć zaświadczenie od lekarza leczącego żonę, ze ona w tych dniach jest chora. ... do zasiłku, ważne są oświadczenia. Crazy moze u Was nie pzrejsc ta opieka nad chorym dzieckiem bo: a) córka będzie w szpitalu - większosć lekarzy nie chce wystawiać L-4 dla rodzica, bo dziecko w szptalu MA ZAPEWNIONĄ opiekę b) Ty jesteś w domu A tak na serio wszystko zależy od KADR, jesli nie doczytają sobie oświadczenia - to wypłacą. Jesli zakład jest mały i to zasiłek wypłaci bezpośrednio ZUS a on sobie na bank przypilnuje tego oświadczenia i ono moze nie przejść Może niech lepiej mąż załatwi sobie opiekę nad Tobą - chorym członkiem rodziny - moze mieć tej opieki nad Tobą 14 dni.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=54619


Temat: Opieka na dziecko w czasie porodu
Dziewczyny - zasiłek opiekuńczy przysługuje na chore jak i zdrowe dziecko, jak i na chorego innego członka rodziny Potwierdzeniem opieki nad chorym dzieckiem/członkiem rodziny jest otrzymanie druku ZUS ZLA - czyli popularnie nazywanym L-4. Druk L-4 z tytułu choroby dziecka wystawia pediatra! Z powody choroby i opieki nad małżonką - L-4 wystawia na ogół lekarz w szpitalu ale moze lekarz prowadzący (internista) ... lekarz ( w szpitalu czy domowy) Aby mieć prawo do zasiłku opiekuńczego trzeba spełnić wiele wymogów: - w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem * w przypadku porodu lub choroby małżonka(partnerki z którą tworzymy wspólne gos.domowe) stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, * albo pobytu małżonka(partnerki z którą tworzymy wspólne gos.domowe), stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. * nie ma w tym czasie innych członków rodziny ( z którymi tworzymy wspólne gospodarstwo domowe) mogących tę opiekę zapewnić. Aha wyjątek - ten kto ma dziecko do 2 roku życia nie musi posiadać innego członka rodziny - tzn. nawet jeśli jest inny członek rodziny mogący zapewnić opiekę temu dziecku to taki rodzic ma prawo zająć się tym dzieckiem - warunek - dziecko do 2 r.ż, powyżej jesli jest ktoś inny mogący tę opiekę zapewnić to my nie mamy prawa do zasiłku opiekuńczego ...! Aha do wypłaty zasiłku opiekuńczego - jest oprócz zaświadczenia (do opieki nad zdrowym dzieckiem) lub ZUS ZLA (nad chorym dzieckiem/członkiem rodziny) jest niezbęny druk ZUS Z-15 (do pobrania ze strony www.zus.pl) czyli oświadczenie, ze - czytaj *** czyli - nie było innego członka rodziny, oświadczenie, że zona(partnerka) w tym czasie nie mogłą sprawowac opieki nad dzieckiem, i w jakim czasie chcemy tę opiekę sprawować. A i walczcie o zasiłek, bo większość lekarzy uważa, ze z tyt. opieki nad chorym małżonkiem (partnerką) zasiłek należy się tylko w przypadku porodu przez cc - a generalnie podstawą wydania L-4 - jest...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=67121


Temat: Na zwolnieniu musisz chorować
... na zabieg czy kontrolę lekarską (zob. wyrok s. apel. w Katowicach z 12 listopada 2002 r., sygn. akt III AUa 3189/01). Pracujesz, stracisz zasiłek Należy pamiętać, ze ZUS oraz płatnicy składek,...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=5589


Temat: Pobyt w szpitalu z dzieckiem a tzw. L4 - pilne
Z powyższego wynika, że nie może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – jeżeli pacjent przebywa pod opieką lekarzy w szpitalu. Jest jednak w tym przypadku problem, nieuregulowany wprost w przepisach prawa. W przywołanych aktach prawnych określono, że zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji ,, konieczności osobistego sprawowania opieki”. Takie sformułowanie rodzi wątpliwości w odniesieniu do hospitalizowanego pacjenta, który winien mieć zapewniona całodobową opiekę podczas leczenia. Wydaje się jednak, że jeżeli lekarz w szpitalu uzna, że zachodzi taka okoliczność to winien wystawić stosowne zaświadczenia. źródło:http://www.prawapacjenta.eu/?pId=2301
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=6188


Temat: ZASILEK OPIEKUNCZY NA ZDROWE DZIECKO DO LAT 8
14 lat, l innym chorym członkiem rodziny. O zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat może wystąpić pracownik w przypadku porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, albo pobytu małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Prawo do tego rodzaju świadczenia przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim, lecz pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko wtedy, gdy opieki wymaga dziecko własne, ale także gdy będzie ona sprawowana nad dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym albo dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie. Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu osobistego sprawowania opieki nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny nie może łącznie przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy jego wymiaru. Wypłaca się go za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy, w wysokości 1/30 części miesięcznej kwoty zasiłku opiekuńczego. Do wypłaty zasiłku opiekuńczego Państwa pracownikowi z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z porodem żony potrzebne jest zaświadczenie wystawione na zwykłym druku przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera lub felczera, upoważnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, stwierdzające okres niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez chorą żonę. W takim przypadku nie jest wystawiane zwolnienie lekarskie ZUS ZLA. Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko w wieku do 2 lat przysługuje matce i ojcu dziecka, nawet jeżeli są inni domownicy, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, to płatnik składek powinien złożyć również zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3. Wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 wypłaca się na podstawie asygnaty zastępczej ZUS Z-7. l art. 32, art. 33, art. 35 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66475


Temat: Pracujący rodzice
w przypadku jego choroby lub innych okoliczności uzasadniających konieczność stałej opieki niedającej się pogodzić z obowiązkami zawodowymi. Urlop opiekuńczy ma charakter okazjonalny. Nie chodzi bowiem o sprawowanie zwykłej opieki nad małym dzieckiem, ale o sytuacje awaryjne, gdy osoba wychowująca dziecko i jednocześnie pracująca zmuszona jest do pozostania w domu. Nieobecność pracownicy lub pracownika w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad ... z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia lat ośmiu w przypadku: - nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza - porodu lub choroby małżonka pracownika-ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki - pobytu małżonka pracownika stale opiekującego się dzieckiem w zakładzie opieki zdrowotnej. Zasiłek przysługuje ponadto w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia lat czternastu oraz (w niższym wymiarze) w razie choroby starszego dziecka lub innego członka rodziny. Ustawa zakreśla krąg osób zaliczanych do rodziny ubezpieczonego; obowiązuje przy tym warunek, aby członek rodziny, na którego przysługuje zwolnienie, pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem-ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres ... dziecko lub innego członka rodziny przysługuje w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym. Nie występuje w zasadzie konieczność sprawowania osobistej opieki przez pracownika, gdy poza nim są inni domownicy mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. W takiej sytuacji zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Niezależnie jednak od tego, czy inni domownicy są w stanie zapewnić opiekę, czy też nie, zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia od pracy w celu opieki nad chorym dzieckiem do lat dwóch. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru, a więc tyle, ile zasiłek ... zleceniobiorcom. źródełko I jeszcze informacja na stronie ZUS.
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=972