Wiersze

Temat: Grupa inwalidzka i renta
... umysłowe, choroby psychiczne (schizo np.), schorzenia np. kręgosłupa (przepuklina), krótkowzroczność, SM, epi z lekkim przebiegiem, - III grupa : łuszczyca i cała reszta. Indywidualnie komisja na druku KIZ wpisuje zalecenia odnośnie...
Źródło: ichtiozis.fora.pl/a/a,26.htmlTemat: Świadczenie rehabilitacyjne
wypełnione przez lekarza leczącego, * wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą, * protokół powypadkowy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem, * karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności ... przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS świadczenia za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia osoba ubiegająca się o świadczenie składa oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności...
Źródło: nerwiak.fora.pl/a/a,361.html


Temat: WYPADKI - ODSZKODOWANIA, POMOC
... Specjaliści ds. Odszkodowań. Zakres działań jakie musi podjąć Poszkodowany: potwierdzenie pełnomocnictwa u notariusza wypełnienie druku zgłoszenia szkody bieżące informowanie o przebiegu leczenia (e-mailem, telefonicznie bądź listownie) gromadzenie dokumentów z ZUS, rachunków...
Źródło: lukow-city.pl/viewtopic.php?t=95