Wiersze

Temat: Biznes Plan
Biznesplan , czyli zasady tworzenia planu własnej działalności. Planowanie zwieksza potencjał, a dzieki temu daje szansę na rozwój dla przedsiębiorstwa. Biznesplan jest opisem możliwości wykorzystania szans, uniknięcia zagrożeń lub ewentualnie propozycją ... styka się z tym po raz pierwszy. Biznesplan jest dokumentem decyzyjnym, w którym przedstawiona jest aktualna koncepcja pracy przedsiębiorstwa oraz jej wieloletni plan działania i rozwoju na przyszłość. Muszą być w ... istnieje jednolity, obowiązujący wzorzec biznesplanu. Konstrukcja biznesplanu zależy od tego kto będzie jego odbiorcą, Musi on zawierać: cel firmy , jej historię, osobowość prawną, rodzaj prowadzonej działalności, strukturę organizacyjną, zarząd, a ... np. reakcje konkurencji. Biznes plan powinien być przede wszystkim rzetelnym opracowaniem , które w swej treści zawiera aktualna sytuację przedsiębiorstwa, jego plany, uzasadnienie i sposoby ich realizacji, planowanie i osiągnięte wyniki....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2854