Wiersze

Temat: Notatki z nieruchomości
a czy ktoś wie jak u niego to koło wygląda? da się ściągać? Pytania z zeszłego roku: - zdefiniuj pojecie zarzadzanie nieruchomosciami - wymien na jakie grupy dzielimy prawa rzeczowe - wemien moteody stosowane w podejsciu porownawczym w wycenie nieruchomosci - jakie prawa moga byc ograniczone hipoteka - wymien funkcje ksiegi wieczystej - jakie czynnosci maja wplyw na osiagniecie zamierzonych celow w zarzadaniu nieruchomosciami - wymien prawa rzeczowe ograniczone - wymien cele dla ktorych okresla sie wartosc nieruchomosci - jakimi sposobami okreslamy stopien zuzycia technicznego obiektow - wymien rodzaje wlasnosci - na jakiej...
Źródło: ioz.pwr.wroc.pl/stdforum/viewtopic.php?t=603Temat: Administrowanie - definicja SN
czystości w obrębie nieruchomości, ściąganie czynszów, rejestrowanie awarii i ich usuwanie oraz prowadzenie korespondencji. Wyrok SN z 19.01.2006 IV CK 343/05
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1415


Temat: Zarządca przymusowy
Co oznacza zakres zwykłego zarządu który będzie stosował ten przymusowy zarzadca? Pojęcie zwykłego zarządu nie zostało prawnie zdefiniowane. Charakter i rozmiar czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu został określony w katalogu tych czynności w art. 22 ustawy o własności lokali. Czynności bieżącego zarządzania nieruchomością wspólną, odmienne od tam wymienionych, będą czynnościami zwykłego zarządu. Czy zarządca przymusowy mam możliwość ściągania zaległości w opłatach np....
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2819


Temat: Czy można zmienić /uaktualnic/ obowiązującą umowę ?
Rozumiem Januszu, ze poniższej opisowej definicji (podawałem ją na poprzedniej stronie w tym wątku) nie uznałeś za precyzyjną? Administrowanie to: "W świetle art. 184 i 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje podstawa do stwierdzenia, że pojęcie administrowania, jako mające charakter węższy od zarządzania, mieści się w pojęciu zarządzania. W zasadzie obejmuje ono czynności faktyczne, do których należy: utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości, ściąganie czynszów, rejestrowanie awarii i ich usuwanie oraz prowadzenie korespondencji." Wyrok SN z 19.01.2006 IV CK 343/05 Często dochodzi do tego prowadzenie ewidencji pozaksięgowej (księgowości wspólnoty), organizowanie przeglądów okresowych budynku, prowadzenie dokumentacji nieruchomości wspólnej, nadzór bieżący nad realizacją umów z dostawcami. Zarząd dokonuje wyboru dostawców i wykonawców remontów (podejmowanie decyzji) oraz zawiera z nimi umowy i reprezentuje wspólnotę na zewnątrz:...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2228


Temat: Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
Właśnie otrzymałem z gminy Mosiny decyzje o: " opłacie za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego" tlumacząc na polski ... do podatku za nieruchomość. 10 zł do zapłaty - decyzja przysłana listem poleconym, czyli kartka wydruku, praca iluś urzedników, koperta, opłata za list jaki sens ekonomiczny ściągania tej opłaty ...a Pawlok...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=98211


Temat: dług spółki z o.o. po jej likwidacji
... kontakt stwierdziła, że spółka już nie istnieje . NIestety w chwili rozwiązywania umowy najmu zarządca nie uregulował kwestii odsetek za nieterminowe wpłaty kwot czynszu. Teraz właściciel nieruchomości ściąga odsetki od najemców...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=10726


Temat: Czynsz
moze to być każda inna firma, która ma wystarczającą ilość środków obrotowych aby zapłacić dostawcą mediów a poźniej ściągać należności od dłużników w drodze egzekucji. Ciekawa jestem czy firma p. Hałasińskiej taką "obrotówkę" posiada. Zaden zarządca nie płaci z własnych środków za media (czy cokolwiek innego) i później "ściąga należności od dłużników" - takiego rozwiązania nie przewiduje żaden znany mi przepis i nie sądzę, aby jakiś zarządca zgodził się na takie warunki umowy o zarządzanie / administrowanie. Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej są pokrywane z zaliczek właścicieli wpłacanych na konto wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnoty często ... wyłożonych pieniędzy zbyt długi - znając czas rozpatrywania takich spraw przez polskie sądy. W takich warunkach, zawodowe zarządzanie nieruchomościami byłoby działalnością wysokiego ryzyka ekonomicznego i zawód zarządcy chyba w ogóle by...
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1708


Temat: Co wolno zrobić z nadwyżką z tzw.eksploatacji biezacej?
zarządca stwierdził że to jest niezgodne z prawem i on nie będzie się sam pchał do sądu i wg niego trzeba stworzyć fundusz na trudne wydatki bo tak zaleca jakaś tam ustawa o finansach Wasz zarządca jest idiotą i weźcie to poważnie pod uwagę, bo przecież powierzyliście mu zarządzanie swoim majątkiem wspólnym. Nadwyżka zaliczek nad kosztami powinna zostać zwrócona właścicielom lokali, ale ... podlegać opodatkowaniu. Każdego osobnika, który legitymuje się licencją zarządcy nieruchomości należy traktować jako potencjalnie niebezpiecznego dla wspólnot mieszkaniowych. Z wielu postów na naszym forum wynika, że te licencje posiadają przede wszystkim osoby kompletnie nie znające się na zarządzaniu nieruchomościami i problematyce wspólnot mieszkaniowych. Grupa lepszych cwaniaków wpadła na pomysł zewidencjonowania sobie zarządców za pomocą licencji, aby co roku ściągać od nich haracz...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4796


Temat: koszty garażu
zarządzanie takim garażem przez Wspólnotę bez odpowiedniego umocowania współwłaścicieli lokalu garażowego. My rozwiązaliśmy ten problem w ten sposób (mam nadzieję, że zgodnie z prawem), że współwłaściciele garażu przekazali oficjalnie zarządzanie tym ... mniejsze koszty zarządu nieruchomością wspólną niż lokal mieszkalny. Za podstawę przyjęliśmy tutaj zapis UWL, który pozwala w szczególnych przypadkach zwiększyć stawkę ponoszonych kosztów - skoro zwiększyć, to (choć to jawnie nie...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4439


Temat: Ekspert Genowefa Baziuk-Płaska
Odnalazłem definicje pojęć zarządzanie i administrowanie, o których wspominałem: Zarządzanie (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami) to: "Art. 185. 1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; 4) bieżące administrowanie nieruchomością; 5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość." Administrowanie to: "W świetle art. 184 i 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje podstawa do stwierdzenia, że pojęcie administrowania, jako mające charakter węższy od zarządzania, mieści się w pojęciu zarządzania. W zasadzie obejmuje ono czynności faktyczne, do których należy: utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości, ściąganie ... nieruchomości wspólnej, nadzór bieżący nad realizacją umów z dostawcami. Zarząd dokonuje wyboru dostawców i wykonawców remontów (podejmowanie decyzji) oraz zawiera z nimi umowy i reprezentuje wspólnotę na zewnątrz: przed kontrahentami, urzędami...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2271


Temat: Zarządzanie a administrowanie
Z powodu częstego mylenia pojęć "zarządzanie" i "administrowanie" oraz ról zarządu i administratora, w jednym z wątków pokusiłem się o stworzenie opisowych definicji tych pojęć i ról. Zamieszczam je tutaj w osobnym wątku, żeby łatwiej było znaleźć. Zarządzanie (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami) to: "Art. 185. 1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; 4) bieżące administrowanie nieruchomością; 5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość." Administrowanie to: "W świetle art. 184 i 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje podstawa do stwierdzenia, że pojęcie administrowania, jako mające charakter węższy od zarządzania, mieści się w pojęciu zarządzania. W zasadzie obejmuje ono czynności faktyczne, do których należy: utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości, ściąganie czynszów, rejestrowanie awarii i ich usuwanie oraz prowadzenie korespondencji." Wyrok SN z 19.01.2006 IV CK 343/05. Często dochodzi do tego prowadzenie ewidencji pozaksięgowej (księgowości wspólnoty), organizowanie przeglądów okresowych budynku, prowadzenie dokumentacji nieruchomości wspólnej, nadzór...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2282


Temat: Piaseczno i okolice
Łosie: Moze ten wykaz cośi Wam pomoze: • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ściągnąć ze strony Prażmowa tel 22 727 01 77, 22 727 05 22, 22 727 05 21 790-42-06 • oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane dostępny w Starostwie Powiatowym Piaseczno 756 75 03 Chyliczkowska 14 • 4 projekty domu • 4 kopie planu zagospodarowania działki, • 4 kopie projektu technicznego szamba (wszystko to będzie przygotowywać architekt adaptujący). • Uzgodnienia z melioracji Piaseczno Kościuszki 22 • Uzgodnienie dojazdu do posesji z zarządcą drogi • Decyzja o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Starostwie Powiatowym • Wypis z...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=1357


Temat: Rozliczenie kosztów CO
nie wiedziałam, że jest różnica pomiędzy Administratorem a Zarządcą A jaka ? Zarządzanie (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami) to: "Art. 185. 1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; 4) bieżące administrowanie nieruchomością; 5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość." Administrowanie to: "W świetle art. 184 i 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje podstawa do stwierdzenia, że pojęcie administrowania, jako mające charakter węższy od zarządzania, mieści się w pojęciu zarządzania. W zasadzie obejmuje ono czynności faktyczne, do których należy: utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości, ściąganie czynszów, rejestrowanie awarii i ich usuwanie oraz prowadzenie korespondencji." Wyrok SN z 19.01.2006 IV CK 343/05 Często dochodzi do tego prowadzenie ewidencji pozaksięgowej (księgowości wspólnoty), organizowanie przeglądów okresowych budynku, prowadzenie dokumentacji nieruchomości wspólnej, nadzór bieżący nad realizacją umów z dostawcami. Zarząd dokonuje wyboru dostawców i wykonawców remontów (podejmowanie decyzji) oraz zawiera z nimi umowy i reprezentuje wspólnotę na zewnątrz: ... zwykły zarząd - ogółu właścicieli. Jaką macie zawartą umowę z tą firmą? O zarządzanie, czy o administrowanie? Tutaj byłby punkt zaczepienia: Umowa o zarządzanie nieruchomością w rozumieniu przyjętym w art. 185 ... ustawy występują jedynie wtedy, gdy stronami tymi są, z jednej strony - przedsiębiorca (art. 184 ust. 3 ustawy) lub zarządca nieruchomości w rozumieniu art. 184 ust. 3 ustawy, a z drugiej - właściciel nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa albo inna osoba lub jednostka organizacyjna, której przysługuje prawo do nieruchomości. Tylko w razie zawarcia umowy między tymi podmiotami samo złożenie oświadczeń woli o zarządzaniu nieruchomościami stwarza po strome zarządcy uprawnienia i obowiązki w zakresie „podejmowania wszelkich decyzji i dokonywania wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość” (art. 185 ust 1 ustawy), daje podstawę do działania zarządcy w charakterze pełnomocnika, powoduje względne („chyba że umowa o zarządzanie stanowi inaczej”) ograniczenia zarządcy w czerpaniu korzyści z zarządzania nieruchomością, nakłada na zarządcę nieruchomości wobec drugiej strony umowy „obowiązek stosowania przepisów prawa i standardów zawodowych, kierowania się zasadami etyki zawodowej”, wykonywania czynności zarządzania ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3037